Wskaźnik Forex Risk Reward Ratio dla MT4 i MT5Wskaźnik ten jest narzędziem do wizualnego planowania transakcji na rynku forex oraz służy jako kalkulator do wyliczania wielkości otwieranych pozycji. Narzędzie to zawiera intuicyjny panel, dzięki któremu użytkownik ma szybki dostęp do funkcji programu.

  • Jeśli chcesz składać zlecenia na rynku forex szybciej, łatiwej i bardziej intuicyjnie?
  • Jeśli przed otwarciem transakcji chcesz wizualnie zaznaczyć na wykresie miejsce wejścia i wyjścia
  • Jeśli chcesz być świadomy ryzka każdej otwieranej transakcji?
  • Jeśli chcesz zaoszczędzić czas przeznaczony na ręczne obliczanie wielkości transakcji, stosunku ryzyka do nagrody oraz wielkości potencjalnego zysku lub straty w walucie rachunku?

To narzędzie jest przeznaczone dla Ciebie!

Wskaźnik Risk Reward Ratio dla platofrmy MetaTrade uczyni twój handel na rynku forex bardziej skutecznym i profesjonalnym. Narzędzie to wykona za Ciebie wszystkie niezbędne obliczenia. Dzięki niemu będziesz miał pod kontrolą każdą transakcję otwieraną na rynku forex. Twoje decyzje odnośnie otwierania zleceń będą podejmowane szybciej oraz bardziej świadomie. Handluj na rynku forex jak profesjonalista mając do dyspozycji najlepsze narzędzia forex.

Zastosowanie wskaźnika Risk Reward Ratio w handlu na rynku forex

Korzystając ze wskaźnika Risk Reward Ratio w platformie Metatrader, możliwe jest oszacowanie ryzyka każdej zawieranej transakcji na rynku forex. Narzędzie to umożliwia obliczenie wielkości ryzyka względem potencjalnego zysku oraz dokładne wyliczenie wartości stop loss i take profit transakcji w kwocie rachunku jeszcze przed otwarciem zlecenia.

Kalkulator wielkości pozycji

Wskaźnik Forex Risk Reward Ratio można używać również jako narzędzie do wyliczania wielkości pozycji. W ustawieniach wskaźnika określić sposób wyliczania wielkości transakcji. Do wyboru mamy:

  • stałą kwotę ryzyka
  • procent salda rachunku (Balance)
  • procent salda rejestru operacyjnego (Equity)

Kwotę ryzyka w walucie rachunku lub procent salda oczywiście definiujemy w parametrach wskaźnika.
Następnie, na wykresie przesuwamy na odpowiednie poziomy (odległości) linie wskazujące punkt otwarcia, stop loss i take profit transakcji a wskaźnik w panelu na wykresie wyliczy nam wielkość pozycji.
Dzięki tej funkcjonalności zaoszczędzisz wiele czasu unikając konieczności ręcznego wyliczania wielkości pozycji.
Używając wskaźnika Risk Reward Ratio możesz w prosty sposób kontrolować ryzyko każdej otwieranej transakcji a otwieranie zleceń w platformie MetaTrader staje się proste i szybkie.

Jak korzystać ze wskaźnika

Korzystając ze wskaźnika Risk Reward Ratio, można w prosty sposób sprawdzić jeszcze przed otwarciem transakcji, ile jesteśmy w stanie zarobić lub stracić na każdej pojedynczej transakcji oraz tak ustawić poziomy Stop Loss i Take Profit, aby zyski przewyższały straty.


Aby narysować linię z poziomem ceny zawarcia transakcji, linię z poziomem ceny stop loss oraz linię z poziomem ceny Take profit, wystarczy kliknąć przycisk Draw RiskRewardRatio, a następnie kliknąć w dowolnym miejscu na wykresie. We wskazanym miejscu na wykresie zostanie wyrysowana linia poziomu otwarcia pozycji i w odpowiednich odległościach pojawią się linie Stop i Target. Każdą z tych linii można zaznaczyć dwukrotnym kliknięciem myszy i dowolnie przesuwać. Poszczególne wartości wskaźnika są wyliczane na bieżąco.

Przy pomocy tego wskaźnika, można również odczytać jaki jest współczynnik zysku do ryzyka w już otwartej transakcji (lub zleceniu oczekującym). Wystarczy wcisnąć przycisk Draw RiskRewardRatio a następnie kliknąć na wykresie w pobliżu ceny otwarcia zlecenia. Program automatycznie odczyta poziomy Stop Loss i Take Profit i wykona oczekiwane obliczenia.

Pobieranie wskaźnika

Program dostępnych jest w wersji dla platformy MetaTrader4 oraz MetaTrader5:Można również pobrać wersję próbną działającą tylko na parze EURUSD:
Wraz ze wskaźnikiem można używać następujące skrypty:

Risk Reward Ratio Pending Order Sender - MT4
Skrypt do otwierania zleceń oczekujących wg wyrysowanych linii wskaźnika - wersja dla MetaTrader4.POBIERZ
Risk Reward Ratio Order Sender - MT4
Skrypt do otwierania transakcji z wyznaczonymi przez wskaźnik odległościami StopLoss i TakeProfit - wersja dla MetaTrader4.POBIERZ
Risk Reward Ratio Pending Order Sender - MT5
Skrypt do otwierania zleceń oczekujących wg wyrysowanych linii wskaźnika - wersja dla MetaTrader5.POBIERZ