WSKAŹNIK RISK REWARD RATIOInwestycje na rynkach kapitałowych wiążą się z ryzykiem. Nie wszystkie transakcje udaje się zamknąć z zyskiem. Część z nich jest zamykana jest ze stratą, przez co istotną rzeczą jest kontrolowanie ryzyka podejmowanego podczas otwierania każdej z pozycji. Na rynku istnieje wiele mechanizmów kontroli ryzyka. Jednym z nich jest niniejszy wskaźnik zysku do ryzyka.

Wielu profesjonalnych inwestorów przed otwarciem każdej pozycji wylicza stosunek wielkości podejmowanego ryzyka do potencjalnej nagrody i na tej podstawie decyduje, czy w danym przypadku warto otwierać pozycję czy się wstrzymać.

Korzystając ze wskaźnika Risk Reward Ratio, każdy może bardzo szybko sprawdzić, jak dużo ryzykuje w danej transakcji w stosunku do potencjalnego zysku. Kontrolując za każdym razem współczynnik zysku do ryzyka, można powiększać konto nawet przy niskiej trafności składanych zleceń. Przy stałym współczynniku zysku do ryzyka np. 2.0 , wystarczy mieć tylko 50% trafności aby mimo wszystko odnotowywać stałe zyski.

Popatrzmy na przykład:

Na 10 zawartych transakcji, 5 zostało zamkniętych z zyskiem i 5 ze stratą (skuteczność 50%).

Jeżeli każda z transakcji otwierana była ze współczynnikiem zysku do ryzka = 2.0, wówczas z 10 zawartych transakcji strata wynosiła 2.500 PLN (500 PLN na transakcję) a zysk 5.000 PLN (1.000 PLN na transakcję), więc odnotowaliśmy na rachunku zysk wysokości 2.500 PLN.

W przypadku gdy byłby utrzymywany współczynnik zysku do ryzyka na poziomie 3.0, wówczas strata z 5 przegranych pozycji wynosiła by 5.000 PLN (1.000 PLN na transakcję) a z zysk z 5 wygranych pozycji wyniósłby 15.000 (3.000 PLN na transakcję), wobec czego rachunek zostałby powiększony o 10.000 PLN.

Jak korzystać ze wskaźnika

Korzystając ze wskaźnika Risk Reward Ratio, można w prosty sposób sprawdzić jeszcze przed otwarciem transakcji, ile jesteśmy w stanie zarobić lub stracić na każdej pojedynczej transakcji oraz tak ustawić poziomy Stop Loss i Take Profit, aby zyski przewyższały straty.


Aby narysować linię z poziomem ceny zawarcia transakcji, linię z poziomem ceny stop loss oraz linię z poziomem ceny Take profit, wystarczy kliknąć przycisk Draw RiskRewardRatio, a następnie kliknąć w dowolnym miejscu na wykresie. We wskazanym miejscu na wykresie zostanie wyrysowana linia poziomu otwarcia pozycji i w odpowiednich odległościach pojawią się linie Stop i Target. Każdą z tych linii można zaznaczyć dwukrotnym kliknięciem myszy i dowolnie przesuwać. Poszczególne wartości wskaźnika są wyliczane na bieżąco.

Przy pomocy tego wskaźnika, można również odczytać jaki jest współczynnik zysku do ryzyka w już otwartej transakcji (lub zleceniu oczekującym). Wystarczy wcisnąć przycisk Draw RiskRewardRatio a następnie kliknąć na wykresie w pobliżu ceny otwarcia zlecenia. Program automatycznie odczyta poziomy Stop Loss i Take Profit i wykona oczekiwane obliczenia.

Pobieranie wskaźnika

Program dostępnych jest w wersji dla platformy MetaTrader4 oraz MetaTrader5:Można również pobrać wersję próbną działającą tylko na parze EURUSD:
Wraz ze wskaźnikiem można używać następujące skrypty:

Risk Reward Ratio Pending Order Sender - MT4
Skrypt do otwierania zleceń oczekujących wg wyrysowanych linii wskaźnika - wersja dla MetaTrader4.POBIERZ
Risk Reward Ratio Order Sender - MT4
Skrypt do otwierania transakcji z wyznaczonymi przez wskaźnik odległościami StopLoss i TakeProfit - wersja dla MetaTrader4.POBIERZ
Risk Reward Ratio Pending Order Sender - MT5
Skrypt do otwierania zleceń oczekujących wg wyrysowanych linii wskaźnika - wersja dla MetaTrader5.POBIERZ