WSKAŹNIKI

 

RISK REWARD RATIO

   Platforma: MT4/MT5
   Cena: 123,00 PLN

Narzędzie pomocne przy składaniu zleceń. Pozwala wyliczyć wielkość pozycji, oszacować ryzyko transakcji oraz oszacować kwotowo potencjalny zysk i stratę z transakcji.

ZIG ZAG z długością fali

   Platforma: MT4/MT5
   Cena: 0,00 PLN

Wskaźnik wyznacza lokalne szczyty i dołki. Ułatwia wyznaczanie poziomów wsparć i oporów. Wyświetla również informacje o długości kolejnych fal.